Overleden in het buitenland: repatriëring vanuit Kroatië

Jaarlijks overlijden zo’n 1.600 Nederlanders in het buitenland. Na een overlijden in het buitenland (Kroatië) moet er een repatriëring naar Nederland worden verzorgd.

Hierbij gaat het in het merendeel niet om vakantiegangers, maar voornamelijk over mensen die in Oostenrijk overwinteren.

Hoe werkt een repatriëring eigenlijk?

Een overlijden is een heftige en vaak emotionele gebeurtenis, helemaal wanneer iemand overlijdt tijdens een vakantie. Er moet dan veel geregeld worden.

Het lichaam van de overledene zal teruggebracht worden naar Nederland, waar de uitvaart plaatsvindt.

Wat moet er geregeld worden?
Als iemand komt te overlijden in het buitenland moet er een hoop geregeld worden om ervoor te zorgen dat de overledene gerepatrieerd wordt. Regels en procedures rondom het overlijden zijn in ieder land anders. Ook de lokale gewoonten en wetgeving kunnen van invloed zijn.

De lokale autoriteiten zullen een akte van overlijden afgeven. Deze is nodig voor het vervoer van de overledene naar Nederland. Daarnaast verstrekken zij nog een ander document, namelijk een laissez-passer. Hierin verklaart een lokale begrafenisondernemer dat aan de wettelijke voorschriften is voldaan. Ook deze is nodig om de overledene terug naar Nederland of het thuisland te brengen.

Het duurt meestal een aantal dagen voordat een overledene gerepatrieerd kan worden. Soms wordt er in het land van overlijden eerst onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Ook het regelen van alle benodigde documenten en de legalisatie daarvan kost een aantal dagen. In de tussentijd wordt de overledene, in de meeste gevallen, gebalsemd en gereed gemaakt voor het vervoer per vliegtuig of auto. (Met de auto is meestal goedkoper dan met het vliegtuig).

 

Wat kost een repatriëring?

De kosten van een repatriëring kunnen sterk verschillen, natuurlijk afhankelijk van het land waar de overledene naartoe gebracht wordt.

Het overbrengen van een overledene naar België kost normaal gemiddeld zo’n € 1.700 euro. Een repatriëring vanuit het buitenland naar Nederland varieert gemiddeld normaal tussen € 6.000,- en € 8.000,-.

Wij van Repatriëring.nl hebben afspraken en kunnen wel tot 45% goedkoper een overledene terug naar land van herkomst terug kunnen reparieren.

Wanneer iemand komt te overlijden tijdens een vakantie, worden de kosten meestal gedekt uit de reisverzekering. Als de overledene geen reisverzekering had, kunnen de kosten soms vergoed worden uit een uitvaartverzekering. Dat kan de gehele repatriëring zijn of een gedeelte daarvan, afhankelijk van het soort uitvaartverzekering dat iemand had.

Overledene naar een ander land vervoeren

Wilt u een overledene naar een ander land vervoeren? Hiervoor heeft u een aantal documenten nodig. wij vragen deze voor u aan bij de gemeente waarin de persoon overleden is.

Wij zullen de overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Wij hebben daarvoor een aantal documenten nodig. Bij binnenkomst in Nederland zullen wij deze documenten aan de douane tonen.

Vanwege het coronavirus kan een overledene niet altijd naar het buitenland vervoerd worden. (Corona regels zijn in de meeste landen niet meer van toepassing.

De overledene kan begraven of gecremeerd worden in Nederland.

Wij zullen toestemming aan de gemeente om het begraven of cremeren uit te stellen. Het lichaam wordt dan gebalsemd of thanatopraxie en gekoeld totdat het naar het buitenland kan.

 

Wat moet ik doen?

Is de persoon in het buitenland overleden? Bel dan +851306447 – 085-1306447 wij zullen u verder begeleiden. 

Wij zullen voor u de overlijdensakte en de laissez-passer/lijkenpas en verlof tot begraving of verbranding aanvragen:

  • Leg de id/paspoort, huwelijksakte, geboorteakte, n.a.w. gegevens klaar
  • Wij zullen u helpen met de juiste documenten aan te vragen bij de gemeente. 
  • Bij overlijden in het buitenland bent u altijd verplicht om een verlof in Nederland aan te vragen tot begraven of cremeren in de gemeente waar het begraven of de crematie plaats zal vinden.

  Overleden in het buitenland en doodverklaring

  Net als in Nederland, moet in vrijwel ieder land een arts de persoon officieel doodverklaren. Zeker in Westerse landen is dit proces vergelijkbaar met dat in Nederland. Bij de doodverklaring stelt de schouwarts onder andere vast of de dood natuurlijk of niet-natuurlijk was. Onder niet-natuurlijk wordt verstaan: een overlijden als gevolg van een ongeluk of misdrijf.

  Bij een niet-natuurlijke dood vindt er vrijwel altijd een autopsie plaats, waarbij het lichaam door een patholoog wordt onderzocht. Dit kan in het betreffende land plaatsvinden, maar soms ook in Nederland. Het is verstandig om de verzekeraar van de overledene zo snel mogelijk te raadplegen. De verzekeraar kan de nabestaanden vertellen of de kosten hiervoor gedekt worden en helpen met de repatriëring van het lichaam.

   

  Aangifte van overlijden en laissez-passer/Lijkenpas

  De aangifte van overlijden wordt in eerste instantie in de buitenlandse gemeente waar de persoon is overleden gedaan. Wanneer deze aangifte is verwerkt, kan de overlijdensakte worden opgevraagd. Meestal wordt de overlijdensakte samen met het lichaam mee naar Nederland gebracht. Ook geven lokale instanties een zogenaamde laissez-passer af. Dit is een document dat de nabestaanden toestemming geeft om het lichaam van de overledene naar Nederland te vervoeren.

  Het kan in enkele gevallen voorkomen dat lokale autoriteiten dit document niet willen of kunnen afgeven. In dat geval kan de Nederlandse ambassade in het betreffende land hierbij bemiddelen. Voordat de Nederlandse ambassade bemiddeld, moeten de nabestaanden al aantoonbaar voorbereidingen getroffen hebben voor het vervoer van het lichaam naar Nederland. Ook een uittreksel uit het overlijdensregister en doktersverklaring is hiervoor nodig.

  Met de overlijdensakte uit het buitenland kan vervolgens ook aangifte gedaan worden in Nederland. Deze aangifte moet in Nederland plaatsvinden bij de gemeente waarin de overledene woonachtig was. Vanaf dit moment volgt het proces de gebruikelijke route tot de uitvaart.

   

  Regelen repatriëring

  Het vervoer van de overledene terug naar Nederland wordt repatriëring genoemd. Repatriëring is duur, zeker vanuit afgelegen gebieden in het buitenland. De meeste Nederlanders zijn echter met een reisverzekering verzekerd voor de kosten van repatriëring. Repatriëring mag pas plaatsvinden na de overlijdensaangifte in het land van overlijden. Ook eventuele onderzoeken naar de doodsoorzaak moeten volledig afgerond zijn. Repatriëring is mede hierom een proces dat veel tijd in beslag kan nemen.

   

   

   

  Wet en regelgeving