Islamitische uitvaarten

Nadat de overledene is gewassen wordt het lichaam naar de moskee overgebracht.

Daar spreekt de voorganger staand voor het opgebaarde lichaam het Djanazah-gebed uit.
Hij eindigt met een vredesgroet, zoals “Vrede zij met u en de Barmhartigheid en de Genade van God”.

Net als bij het joodse geloof is het bij moslims gebruikelijk een overledene zo snel mogelijk en bij voorkeur zonder kist te begraven. Als het lichaam in het graf is gelegd, wordt boven het hoofd met plankjes of met een steen een afdakje gemaakt zodat het hoofd niet direct met aarde wordt bedekt. Islamitische uitvaart in Nederland.

In oosterse landen is de begrafenis meestal binnen 24 uur, maar in Nederland schrijft de wet voor dat er minimaal 36 uur tussen het tijdstip van overlijden en de begrafenis moet liggen. De overledene moet zo snel mogelijk worden begraven, omdat een dode lijdt zolang hij tussen de levenden is.

De mannen uit de familie dragen het lijk op een baar of in een kist naar de begraafplaats. Volgens een oude traditie dragen zoveel mogelijk mannen uit de gemeenschap het lichaam allemaal een klein stukje richting graf. Er wordt in een vast tempo gelopen.

Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf (eventueel met bekisting) gelegd met het gezicht in de richting van Mekka. De lijkwade wordt aan het hoofd en de voeten losgemaakt. Vervolgens strooien alle aanwezigen drie handen met aarde in het graf, onder het uitspreken van de bede: “Hiervan schiepen wij u, Wij deden u hierin terugkeren, Hieruit zullen wij u weer doen opstaan op de Laatste Dag”.

Tot slot gooien de directe nabestaanden met de hand aarde in het graf onder het uitspreken van een gebed over de hereniging met de aarde waaruit de dode weer zal opstaan.

Oorspronkelijk zijn vrouwen uitgesloten van deelname aan een begrafenis, maar zeker in Nederland zijn bij de liberalere moslims vrouwen wel welkom. Samen met de kinderen kijken zij op een afstand toe hoe de mannen de overledene begraven.

blank

Geloof in wedergeboorte

Hoewel het hindoeïsme een smeltkroes is van religieuze stromingen, geloven alle hindoes in reïncarnatie.

De mens maakt een kringloop van wedergeboortes door om uiteindelijk met Brahman, de oerenergie of oerkracht, herenigd te worden. Hindoestanen kiezen vrijwel altijd voor een crematie; dit is de snelste manier voor het lichaam om tot de bron terug te keren.

Rituelen vóór de uitvaart

Traditioneel sterft een hindoe thuis, omringd door nabestaanden en meestal in aanwezigheid van de pandit,

de priester. Van de zestien overgangsrituelen binnen het hindoeïsme, de sanskara’s, is er één belangrijk als overlijdensritueel.

Een mannelijke nabestaande, bij voorkeur de oudste zoon, giet een druppel heilig water in de mond van de stervende. Dit water is symbool van leven, vergankelijkheid en oneindigheid.

Na het overlijden legt de familie de overledene bij de ingang van het huis, het hoofd naar het zuiden gericht. Dit symboliseert de terugkeer in de schoot van Moeder Aarde. Men wast en versiert de overledene volgens oude tradities. Dit gebeurt bij voorkeur thuis, maar om praktische redenen ook vaak in een uitvaartcentrum. Traditioneel is een overleden man in een speciale doek gekleed, maar tegenwoordig ook wel in een pak. Vrouwen dragen een sari.

De uitvaart en crematie

Van het uitvaartcentrum gaat de rouwstoet via het huis van de overledene naar het crematorium.

De publieke ceremonie gebeurt vaak aan het eind van de dag, omdat een hindoeïstische uitvaart doorgaans langer duurt dan andere.

De pandit leidt een dienst met rituele offeringen, mantra’s en gebeden. De aanwezigen lopen tot slot langs de open kist en leggen er bloemen, bloemblaadjes of rijstballetjes in.

Hierna sluit de familie de kist.

Gewoonlijk blijven alleen mannelijke directe nabestaanden achter om de verbranding op rituele wijze in gang te zetten. De oudste zoon van de overledene voert een “doodskus” uit, om het lichaam symbolisch in brand te zetten.

Dit doet hij door vijf maal met een brandende diya (lampje) de mond van de overledene aan te raken, terwijl hij om de kist loopt.

Kenmerken van Hindoeïstische uitvaarten:

  • Binnen 36 uur begraven (met of zonder kist)
  • Binnen 36 uur repatriëring naar het land van herkomst
  • Bewassing-pakket (kaffan)

Ook indien u elders verzekerd bent, verzorgen wij uw uitvaart. Voor niet-verzekerden hanteren wij speciale tarieven.

Geen uitvaartondernemer bel dan direct 06-14601760

Begrafenis of crematie u kunt bij ons terecht.

Gratis voorbespreking

bij ons op kantoor

Wij zijn 24/7 bereikbaar