Wie is erfgenaam?

De wettelijke erfrechtregels in het Burgerlijk Wetboek bepalen wie een nalatenschap erft. Het kan zijn dat de overledene in een testament andere wensen heeft laten vastleggen. Via het Centraal Testamentenregister (CTR) (notaris.nl) in Den Haag kunt u achterhalen of dit zo is. En zo ja, bij welke notaris.

Meer informatie over de afwikkeling van een erfenis:

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen

U regelt dit via de . U heeft geen nodig.

Wat kan een erfgenaam doen met een erfenis?

Bent u erfgenaam, dan kunt u het volgende doen met een erfenis:

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen

U regelt dit via de . U heeft geen nodig.

Voor meer informatie kijk op de website van de Rechtbank. Afwikkelen erfenis….   (klik hier)