overleden in frankrijk

Overleden in Frankrijk

Bij overlijden moet de plaatselijke huisarts de dood vaststellen en een certificat de décès opmaken, waarmee men binnen 24 uur na het overlijden aangifte moet doen op

het gemeentehuis van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden; zon- en feestdagen worden daarbij niet meegeteld.

Paspoort of identiteitskaart en trouwboekje moeten worden overgelegd, waarna men in het bezit komt van kopieën van de akte van overlijden en de toestemming tot begraven of cremeren.

In de meeste gevallen is dit het werk van de uitvaartondernemer, maar men mag het ook zelf doen.

Vond het overlijden plaats in een ziekenhuis, dan komt de verklaring van de dienstdoende arts en bij sterfgevallen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval

zal de officier van justitie (le procureur de la République) de overlijdensverklaring afgeven.

Een betekenisvol afscheid is de eerste stap in het rouwproces

Qatar airways

Turkish Airlines

Airarabia.com

KLM Airlines

Pegasus Airlines