Uw relatie tot de overledene

Om u de juiste vragen te stellen en het beste te helpen, is het belangrijk dat we weten wat uw relatie is tot de overledene.

Een gevolmachtigde is aangewezen om de erfenis af te wikkelen. Omdat dit in het testament van de overledene staat. Of omdat de erfgenamen deze persoon hebben aangewezen

Gegevens overledene