Ziekenhuizen – Ziekenhuis

Ziekenhuizen in Nederland

Almere

Flevoziekenhuis

Hospitaalweg 1

1315 RA  Almere

Tel: 036-8688888

Fax: 036-8688655

www.flevoziekenhuis.nl

Beheerder: —